VET to WOW

From VET to WOW

Läs mer

 

PL.EN.ES.NL.SE.

Mål

Arbetsmarknaden känner tydligt av de omvälvningar som globaliseringen av ekonomi och teknik samt ökningen av samverkan. En snabb ökning av nya typer av jobb. ökad samverkan mellan organisationer, en förändrad syn på kvalitet, har blivit förknippade med framgångsstrategier i företag, förändrad syn på arbetstid och osäkerhet kring statusen för anställda. Studenternas villkor har också utvecklats snabbt. Partnerskap mellan utbildning, näringsliv och myndigheter och en ökad mobilitet mellan olika institutioner har gynnats av behovet att klara av kraven. Studentens behov av kontakt med arbetslivet och livet i det omgivande samhället har blivit en oåterkallelig realitet. Den grundläggande målsättingen för utbildning är att förbereda ungdomar för deras liv och arbete.

alt text

Om projektet

Vid sidan av de direkta målen för projektet, som självklart gynnar yrkesskolor, lärare, handledare och representanter för offentliga organisationer, kommer partnerskapet att stötta samarbete och nätverkande mellan alla berörda parter. Samarbetet i sig kommer att innebära utveckling och realisering av visionen för samarbetet.

Det transnationella partnerskapet utlovar svar och indikerar nya innovativa lösningar för utmaningarna som ännu ej existerar på nationell nivå och ger därför ett ökat värde för Europa.

alt text alt text alt text

Den Europeiska dimensionen av projektet gör det möjligt, för de involverade organisationerna, att jämföra olika behov ur många perspektiv (kulturellt, historiskt, socialt) för att hitta nya möjliga lösningar. Att medverka i ett europeiskt samarbete ger också en möjlighet till självskattning. Att se hur ett behov kan upplevas och jämföra de olika systemen som används kan vara mycket relevant.

 

Partner

Instituto De Educacion Secundaria Teror

SPAIN

 

SMEBOX AB.

SMEBOX

SWEDEN

 

SECMOStichting voor Educatie-, Cultuur- en Migratie Onderzoek

SEMCO

NETHERLANDS

INNCREAFundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności

INNCREA

Poland

 

Resultat

 

SECMOCompetitions

RezultatyThe competition in Netherlands was organized between the colleges of ROC Ter Helmond.

 • FIRST PLACE
 • SECOND PLACE
 • THIRD PLACE
 •  

  SMEBOX ABCompetitions

  RezultatyCompetitions results:

 • FIRST PLACE
 •  

  Instituto De Educacion Secundaria TerorCompetitions

  RezultatyIn Spain, the competition was organized for the students.

 • The laureates are:
 •  

  .

  Kontakta oss


  Enter your email address below to receive your newsletter subscriptions.
  •  VET-WOW Contact
  •  VET-WOW Newsletter

  code